Steun Museum Vliegveld Havelte WOII

Veel mensen steunen Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII financieel in de realisatie van een permament museum. Wilt u dat ook? Dan kunt u een bijdrage storten op rekeningnummer NL64RABO0343133881, St. Museum Vliegveld Havelte WOII o.v.v. permanent museum. Alvast veel dank!

Leave a comment