over de

Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII

Kamer van Koophandel nummer: 74929259 – RSIN 860077378

De missie van Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII is:

maatschappelijke bewustwording van het bestaan van het voormalige Duitse vliegveld tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Holtingerveld en de impact ervan op mens en omgeving, de activiteiten tijdens de Koude Oorlog in Havelterberg en de rijke militaire historie in Havelte en omgeving, waarmee de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog – en daarmee het grote belang van onze democratische waarden en vrijheden – levend wordt gehouden

De visie is:

de unieke collectie van Museum Vliegveld Havelte WOII met voorwerpen en verhalen die betrekking hebben op het voormalige Duitse vliegveld tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Holtingerveld in Havelte is permanent tentoongesteld voor het publiek, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de activiteiten tijdens de Koude Oorlog in Havelterberg en de rijke militaire historie in Havelte en omgeving

 De strategie is:

  • realisatie van een permanente locatie op het terrein van de Toegangspoort Holtingerveld in Havelte, nabij de kop van de start- en landingsbaan van het voormalige Duitse vliegveld;
  • tentoonstellen van de unieke collectie en verhalen van Museum Vliegveld Havelte WOII;
  • beter zichtbaar maken van sporen van het voormalige Duitse vliegveld, zoals de contouren van het Jodenkamp, de hangars, de bomkraters en rolbanen;
  • aandacht besteden aan de activiteiten tijdens de Koude Oorlog in Havelterberg en de rijke militaire historie in Havelte en omgeving;
  • organiseren van educatieve activiteiten in het museum en het Holtingerveld;
  • ondersteunen aanverwante plaatselijke initiatieven in het tentoonstellen van collecties en het vertellen van verhalen van activiteiten in en rondom Havelte voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Beleidsplan 2019-2020 Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII

In mei 2019 is de Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII opgericht. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen. Jelle Kootstra is voorzitter als eigenaar van de collectie. Het bestuur bestaat verder uit de volgende personen:
– drs. Miriam Winkel, secretaris (strategie, beleid en communicatie)
– John Spraakman, penningmeester
– Han Mennink, lid (ECHOS-Home, World Wide Welfare for Soldiers)
– Nelleke Benak, lid (advies en assistentie)
De bestuursleden beschikken over veel inhoudelijke kennis van het voormalige vliegveld, de voormalige opslag van nucleaire munitie van de Verenigde Staten in Havelterberg tijdens de Koude Oorlog en de rijke militaire historie in Havelte en omgeving en op het gebied van beleid, financiën, fondsenwerving, communicatie en educatie. Bovendien hebben de bestuursleden een uitgebreid netwerk met onder meer historische verenigingen, andere musea, plaatselijke deskundigen, bestuurders, beleidsmakers, influencers en (plaatselijke) ondernemers. De bestuursleden stellen onbezoldigd hun kennis en tijd ter beschikking aan de stichting.

Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII heeft geen winstoogmerk. Inkomsten van het museum worden aangewend voor beheer, onderhoud en uitbreiding van de collectie en het aanschaffen van middelen om de beoogde doelstellingen te realiseren. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheiden voor de stichting.